Good Roots

Tři knihy,
jedny kořeny /
Three books,
common
roots

Kořeny jsou to, z čeho rosteme. Je dobrý, když jsou hluboko. V zemi, nebo v historii. Je dobrý, když jsou pevný a propletený. Kořeny mají rostliny, společenský systémy a dokonce i různý kratochvíle. Třeba skateboarding, rollerskating a snowboarding. Jejich československý kořeny jsou tady, ve třech knížkách. /// Roots are what we grow from. It’s good when they’re deep. In the country, or in history. It’s good when they’re solid and intertwined. Roots have plants, social systems and even diverse pastimes. Like skateboarding, rollerskating and snowboarding. Their Czechoslovakian roots are here, in three books.

Euroskate party

Samozřejmě jsme chtěli ukázat, že taky něco umíme a první trik, kterej mě tenkrát napadnul, bylo ollie přes kaňon. To z nás ještě nikdo nedával, tak jsem ho napálil a samozřejmě to nevyšlo. Když bylo mistrovství Evropy v Čechách, tak jsme se nemohli krotit a jeli stylem: pošli tam to nejtěžší i když to neumíš, buď to klapne, nebo ne! /// Of course, we wanted to show that we could do something, too, and the first trick that came to mind at the time was the ollie across the canyon. None of us had ever done that before, so I gave it a try, and of course it didn't work. When the European Championships were in Bohemia, we couldn't restrain ourselves and adopted a tactic: try to land the hardest tricks even if you can't, it'll either work or it won't!
Petr Karlíček

Roll Away

První brusle jsem si dal dohromady ze dvou plastovejch skejtů Lotus, co se objevily v Pragoimpu na Václaváku. Byly na nich úzký podvozky a široký měkký červený kola. Měl jsem jen mlhavou představu, jak asi by trekový brusle měly vypadat. Celý ty naše skejtový a bruslařský začátky byla taková telepatie, bez jakýhokoliv přímýho kontaktu jsme vymejšleli něco, co už existovalo na druhým konci světa. /// I made these first skates out of two Lotus plastic skateboards I got at Pragoimpo shop. They had narrow trucks and wide, red, soft wheels. The beginnings of skateboarding and roller skating felt like a cosmic connection. Without any direct touch, we came up with something already existing on the other side of the globe.
Ivan Zobák Pelikán

Prknem dolů

Byli jsme plný energie, naším kmenem byla skejťácká komunita a skateboarding iniciačním rituálem plným krve a lítání. I ty obřadní nástroje jsme si museli vyrobit sami. V zimě jsme pak měli svrbění, na skejtu se jezdit nedalo a pády do prašanu se zdály bezpečnější než ty na asfalt. Tak jsme se začali z kraje osmdesátejch let zajímat o snowboarding. /// We were full of energy, our tribe was the skate community and skateboarding was an initiation ritual full of blood and flying. We had to make the ceremonial instruments ourselves. Then in the winter we had an itch - you couldn't skate, and the falls in the powder seemed safer than the ones on the asphalt. So we got interested in snowboarding from the '80s and built our first snowboards.
Jirka Včelák

Československo bylo v osmdesátých letech zemí zaslíbenou pro setkávání skejťáků z Východu i Západu. Návštěva věrozvěstů skateboardingu – Shanea Rouseho a Clause Grabkeho – v září 1985 rozpoutala řetězovou reakci, jejímž důsledkem bylo mimo jiné uspořádání výjimečného mistrovství Evropy v říjnu 1988 v Praze. /// Czechoslovakia was a meeting place for skaters from both East and West in the 1980s, a place where differences were blurred. A visit of of "Apostles of Skateboarding" Shane Rouse and Claus Grabke set off a chain reaction in September 1985. It resulted, among other things, in the extraordinary European Skateboarding Championships in October 1988 in Prague.

Dvouřadá kolečková brusle je matkou skateboardu a polyuretan největší vynález lidstva. Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co se s tím dá dělat. Řadu argumentů, podporující tyto smělé hypotézy, najdete v knize RollAway, která kolečkové brusle nepovažuje za dětskou hračku. /// The double-row roller skate is the mother of the skateboard, and polyurethane is mankind's greatest invention. We can argue about it, we can disagree about it, but that's about all we can do about it. A number of arguments supporting these bold hypotheses can be found in the book RollAway, which does not consider roller skates to be a child's toy.

Kniha vypráví o počátcích československého snowboardingu a mapuje první kroky výrobců sněžných prken i prvních jezdců. Přináší dvě formy vyprávění –  nespoutané autentické vzpomínky pamětníků a dokumentární vstupy přibližující období, kdy ještě snowboarding nebyl sportem, ale nevázanou zábavou. /// The book tells of the beginnings of Czechoslovak snowboarding and charts the first steps of snowboard makers and first riders alike. In the book, two forms of narrative collide, the unbridled authentic memories of the memoirists and entries documenting a period when snowboarding was not a sport but an unbridled entertainment.

SMYK Magazin

V první polovině září 1985 začala vyrůstat na parkovišti u Merhautovy ulice v BRNĚ prapodivná obluda. Všichni kroutí hlavou, všichni se diví. Děti: klouzačka??? Pracující: silo?!? Důchodci: nesmysl!?! Jenom celé skateboardové Československo vědělo, že se tu při nočních ohňostrojích svářecího aparátu rodí nová skateboardová u-rampa. /// A very strange monster is beginning to grow at a parking lot near Merhaut street in Brno in the first half of September 1985. People can’t believe their eyes; shaking heads in surprise. Kids: a slide? Labour: a silo? Retired: nonsense!?! Just all of the skateboarding Czechoslovakia knew that a new skateboarding half-pipe grows under nocturnal fireworks of a welding machine.

Martin Kopecký

Originální skejtové bulletiny s osobitými texty z pera Martina Kopeckého, ilustracemi Marka Choce a skrumážemi punkových kreseb Romana Jimmyho Bagina. Přinášejí autentický obraz „skejťácké rodiny z osmdesátých let“. /// Original skateboard bulletins with distinctive texts by Martin Kopecký, illustrations by Marek Choc and scrubs of punk drawings by Roman Jimmy Bagin. They bring an authentic image of an “eighties skate family.”

  • Povinná četba


Rink volný

Z dálky zaznívalo známé dunění, když jsem spěchal za jeho rajskou hudbou. Pohled do velké dřevěné, bohatě žárovkami osvětlené dvorany, na jejíž parketách se už potloukali (doslova) první bruslaři, byl okouzlující.
Jan A. Palouš

Nadmíru seriózní titul nabízí čtenářům dvě zdánlivě nesourodá témata. Ad.1: rannou historii dvouřadých kolečkových bruslí a prvních skating rinků s důrazem na země rakousko-uherského mocnářství. Ad.2: obsáhlý pohled do Riegrových sadů, konkrétně na místo zvané Švihanka. Pojítkem budiž Bílkův pavilon, který zde sloužil mnoha zájmům i generacím a na jiném místě v Praze stojí i po 110 letech.

  • Novinka